Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u indeksu napada 3,33. U toku je pojava prezimljujućih formi ove štetočine u krušicima.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature.

RC Novi Sad nastvlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.