Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Tripsi u usevu prolećnog luka
Tripsi u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Usev prolećnog luka BBCH 13

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,11.

Imago tripsa

U narednom periodu se očekuje početak vađenja ozimih lukova, kada će doći do masovne migracije tripsa na prolećne lukove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima luka i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.