Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava stenica u zasadima
Pojava stenica u zasadima

Na području delovanja RC Novi Sad u zasadima koštičavog voća i vinove loze registruje se prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Povećanje temperature vazduha u prethodnom periodu uslovilo je migraciju ovih štetočina sa mesta prezimljavanja u zasade.

Imago braon mramoraste stenice i zelene povrtne stenice

Ove invazivne vrste stenica napadaju veliki broj biljnih vrsta, među kojima je veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

Suzbijanje braon mramoraste stenice i zelene povrtne stenice je veoma otežano imajući u vidu da se masovno javljaju u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena zbog karence. Najčešći način borbe protiv ovih štetočine je postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje u cilju smanjenja populacije i nastanka šteta. Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem stenica u usevima i zasadima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.