Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije. Ispiljene gusenice se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađih listova rozete. Pri  jačem napadu gusenice oštećuju osnove lisnih drški i vrat korena biljke.

Najveće štete nanosi ako je vreme suvo i toplo duži vremenski period.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na teritoriji  Južnobačkog okruga, 6.08. utvrđeno je prisustvo pojedinačnih larvi na 20-30% biljaka (vidi preporuku). Narednim pregledom 16.08. konstatovano je da intenzitet napada ostao isti.

Ova brojnost larvi ne predstavlja ekonomski prag štete (izvor Hrvatska IPM 2013 kada na 50% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci), te se ne preporučuju mere zaštite.

Larva repinog moljca

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.