Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad započela je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a počela je i priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira na našem regionu. Naročito je ugrožena proizvodnja na lokalitetima Futog, Gložan, Begeč, Gajdobra i Despotovo gde su u prethodnim sezonama registrovane i najveće štete. Monitoring ove štetočine vrši se pomoću feromonskih klopki i vizuelnih pregleda.

 

Feromonska klopka za krompirovog moljca

 

Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Krtole sa simptomom oštećenja od krompirovog moljca

 

U ovom trenutku, pre setve krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, proizvođačima se preporučuju sledeće preventivne mere kontrole:

·        Setva sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·        Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Oštećene krtole je neophodno uništiti;

·        Duboka sadnja (optimalna dubina sadnje 15 cm);

·        Formiranje visokih bankova.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je i primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Comments

There are no comments yet for this post.