Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od drugo stablo vidljivo (BBCH 22) do faze početak rasta stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptomi pepelnice, rđe i sive pegavosti lista pšenice

U zavisnosti od sortimenta, roka setve i primenjene agrotehnike, razlikuje se i različit nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. U usevima sa gustim biljnim sklopom uočena je intenzivna pojava simptoma pepelnice žita. Takođe, uočene su i značajne razlike u prisustvu simptoma biljnih bolesti, pre svega sive pegavosti lista pšenice, kod različitog sortimenta. Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

Bač

BBCH 23

2

0

32

Futog

BBCH 30

6

8

90

Gložan

BBCH 30

2

100

0

Gospođinci

BBCH 23

12

0

2

Temerin

BBCH 22

0

0

0

Kać

BBCH 24

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 5 do 7 stabla vidljivo (BBCH 25-27).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

BBCH 27

0

50

8

Gospođinci

BBCH 25

0

2

12

 

Tokom druge dekade februara niske temperature bez snežnog pokrivača dovele su do izmrzavanja useva pšenice i ječma. Simptomi oštećenja, u vidu uvenuća i sušenja listova, najviše su izraženi na usevima iz ranijih rokova setve.

Simptomi oštećenja od mraza

Prilikom vizuelnih pregleda parcela i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Rupe od glodara

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Comments

There are no comments yet for this post.