Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice
Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Mala repičina pipa u Merikovoj posudi

Mala repičina pipa u usevu uljane repice

S obzirom da je u toku početak migracije ove štetočine na useve uljane repice, i u klopkama i prilikom vizuelnih pregleda registrovani su pojedinačni primerci. Toplo vreme koje se prognozira i za naredne dane dovešće do njihove masovnije pojave na usevima, ali se ne očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.