Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma
Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, kao i dopunska ishrana.

Slika: imago žitne pijavice

Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine (kopulacija imaga, polaganje jaja i piljenje larvi) i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Comments

There are no comments yet for this post.