Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina
Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na otvorenim cvetovima u indeksu napada 0,5.

Slika: imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.