Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Mala repičina pipa u usevima uljane repice
Mala repičina pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

U klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Brojnosti u klopkama su za sada niske a prisustvo imaga na biljkama je ispod praga štetnosti. U toku je dopunska ishrana imaga, dok se masovnija pojava očekuje početkom sledeće nedelje za kad su najavljenje visoke dnevne temperature. Redovno se prati i prisustvo jaja u telima ženke jer je veoma važno suzbiti pipe pre početka polaganja jaja jer velike štete nastaju i od posledica samog čina polaganja jaja kao i od ishrane larvi unutar lisnih drški i stabla.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad će početkom sledeće nedelje ponovo izvestiti o stanju u usevima uljane repice i prisustvu i razvoju repičinih pipa.

Comments

There are no comments yet for this post.