Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Kać, Silbaš i Gložan, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze prvi list razvijen do faze pet listova razvijeno (10-15 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.).

Simptomi pepelnice na pšenici

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli :

 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (%)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice (%)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti (%)

Kać

                          10

                     0

                     0

                    0

Silbaš

                          15

                     5

                     9

                    0

Gložan

                          15

                     6

                     3

                    0

 

Na lokalitetima Futog i Gospođinci, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista razvijeno do faze treće stablo vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (%)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice (%)

Procenat  biljaka sa simptomima

mrežaste pegavosti (%)

Futog

     23

                    1

                    1

                    6

Gospođinci

     13

                    0

                    0

                  10

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Što se tiče štetočina, u usevima ozimih strnina se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae). RC Novi Sad je o prisustvu ovih štetočina, riziku od zaraza useva virusima i preporučenim merama informisao 23.10.2019. (vidi preporuku). Zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj ovih štetočina i dalje treba redovno kontrolisati useve i postupati prema navedenoj preporuci.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.