Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pipa repičine ljuske
Pipa repičine ljuske

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki  pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine uočene su na rubnim delovima parcela.

Imago C. assimilis

Imago C. assimilis

Štete pričinjavaju odrasle jedinke ishranom na cvetnim pupoljcima, kao i činom polaganja jaja u mahune. Značajnije štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Izlazni otvori od larvi omogućavaju naseljavanje patogena prouzrokovača truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi 0,5-2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.