Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak leta pepeljastog grožđanog moljca
Početak leta pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad, punktovi Čerević i Neštin, na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registruju se prvi ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Odrasle jedinke L. botrana

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.