Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak polaganja jaja obične kruškine buve
Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5.

Visoke temperature proteklih dana dovele su do povećane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.