Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Crvenilo kukuruza
Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma). Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različitih deformiteta klipova.

Simptomi crvenila na stablu, listu I klipu

Vektor ove bolesti je cikada Reptalus panzeri, o čijem prisustvu je RC Novi Sad izvestio 08.06. (vidi prilog).

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela na prisustvo simptoma crvenila. Ukoliko se registruju ovakve biljke kao najznačajnija mera preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza jer se na taj način onemogućava dalji razvoj larvi pomenute cikade a samim tim se smanjuje mogućnost za pojavu crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

 

Comments

There are no comments yet for this post.