Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30), do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).  

Simptomi sive pegavosti i pepelnice žita

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kisač

NS 40 S

31

0

100

87

Kać

NS 40 S

30

1

11

50

Gospođinci

Moisson

30

0

3

1

 

I pored visokih procenata zaraženih biljaka, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. Simptomi se uglavnom nalaze na donjem lišću a biljke još nisu ušle u osetljivu fazu razvoja sa stanovišta primene fungicida.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.