Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Polaganje jaja obične kruškine buve
Polaganje jaja obične kruškine buve

Na punktu Neštin kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registruju se izuzetno visoke brojnosti imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 37,5. Usled visokih temperatura u proteklom periodu došlo je do polaganja jaja koja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Najavljene padavine i pad temperature u narednom periodu će onemogućiti sprovođenje hemijskih mera zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i signaliziraće vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.