Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 10 – 13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na lokalitetima Kać, Kisač i Gospođinci nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo beskrilnih formi vaši u indeksu napada 0,75. S obzirom na male brojnosti ovih štetočina hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Prilikom pregleda useva pšenice, registrovano je prisustvo pojedinačnih rupa od poljskih glodara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utrvđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru potrebno je izršiti njihovo suzbijanje primenom registrovanih rodenticidnih mamka. Nakon stavljanja mamaka, rupe obavezno zatvoriti kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

RC Novi Sad nastavlja praćenje zdravstvenog stanja pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.