Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, malaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 3% biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.