Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom krušika na lokolitetu Neštin, registrovano je prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Prezimljujući imago C. pyri

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma: letnje forme su svetlije i manjih dimenzija, dok su zimske forme tamnijih boja i većih dimenzija (preko 3 mm).

Comments

There are no comments yet for this post.