Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Metcalfa pruinosa
Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Novi Sad registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa  na gajenim, ukrasnim i biljkama iz spontane flore. Od gajenih biljaka najveće prisustvo ove cikade registrovano je na vinovoj lozi, naročito u vinogradima u kojima je redukovana upotreba insekticida.  

 Ova štetočina je izraziti polifag koja svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

Direktne štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju sisajući sokove iz floema najmlađih biljnih delova. Indirektne štete su od većeg značaja, nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prisustvo ove štetočine najlakše se uočava na osnovu belih voštanih tvorevina koje luče larve na grančicama i naličju listova raznih biljaka.

Ukoliko dođe do prenamnoženje ove štetočine neophodno je izvršiti mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova.

Comments

There are no comments yet for this post.