Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusni moljac
Kupusni moljac

Na lokalitetu Futog usevi ranog kupusa nalaze se u fazi od osam razvijenih listova do faze formiranja glavice (BBCH 18-41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada od 6,6.

Nalazimo se pred samim piljenjem larvi, ali za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kupusnog moljca.

Comments

There are no comments yet for this post.