Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Lisne pipe (Phyllobius sp.)
Lisne pipe (Phyllobius sp.)
Na severnim obroncima Fruške Gore vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo imaga lisnih pipa (Phyllobius spp.). Pojava ovih štetočina je redovna u našim proizvodnim uslovima ali ne pričinjavaju ekonomski značajne štete. Sa porastom lisne mase štetnost ovih vrsta je sve manja te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.
 

Comments

There are no comments yet for this post.