Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Prezimljujući imago obične kruškine buve
Prezimljujući imago obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom krušika na punktovima Čerević i Neštin, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika 1- Prezimljujući imago obične kruškine buve

Za razliku od imaga letnjih formi obične kruškine buve, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature.

Slika 2 - Prezimljujući imago obične kruškine buve (binokular)

Trenutno se u krušicima registruju pojedinačni primerci ove štetočine. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.