Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Novi Sad
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Novi Sad

Na teritoriji RC Novi Sad izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza.

Oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac  - Ostrinia nubilalis  i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) na klipovima kukuruza kreću se od 13 do 59%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena. Na 3 do 20% klipova registrovane su štete samo od insekata, dok su kombinovana oštećenja sa gljivama prisutna na 3 do 56% klipova.

Od prisutnih patogena najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium koje su registrovane na svim parcelama, a procenat oštećenja kreće se od 15 do 79% zaraženih klipova. Penicillium je registrovan na 0 do 9% klipova , Cladosporium od 0 do 3% klipova i Aspergillus od 0 do 2% klipova. Pored direktnih oštećenja, ove gljive u specifičnim uslovima sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Reziltati očitavanja prikazani su u tabeli:

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

I+C

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

Bač

P9241

200

100

66

13

3

0

4

0

12

0

0

0

0

0

0

2

0

Sirig

KWS3381

300

100

38

15

13

0

2

1

27

0

0

2

0

0

0

2

0

Kać

PNO1

300

100

30

20

10

0

0

0

32

0

0

1

0

2

0

5

0

Gospođinci

Octavius

300

100

71

10

13

0

3

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Temerin

DKC4717

300

100

34

16

11

0

0

0

34

0

0

1

1

1

0

2

0

Pivnice

DKC4795

300

100

16

4

23

0

1

0

50

0

0

4

0

0

0

2

0

Gložan

PNO1

300

100

55

6

21

0

2

1

9

0

0

3

0

2

0

0

1

Despotovo

LG 30.381

300

100

50

14

19

0

0

1

12

0

1

1

0

1

0

0

1

Čurug

Kreon

400

100

48

19

10

0

1

1

19

0

0

1

0

1

0

0

0

Futog

DKC5031

400

100

45

7

12

0

0

0

27

0

0

4

0

1

0

4

0

Čurug

SY Senco

500

100

65

6

7

0

2

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Despotovo

DKC 5783

500

100

46

19

4

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Pivnice

DKC 5276

500

100

41

9

5

0

0

0

40

0

0

0

0

2

0

0

3

Gospođinci

ZP 666

600

100

65

9

10

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sirig

DKC 5222

600

100

32

7

15

1

0

0

42

0

1

0

0

0

1

1

0

Temerin

P 1114

600

100

61

7

14

0

0

1

16

0

0

0

0

0

0

1

0

Futog

KWS Mikado

600

100

81

4

5

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

1

0

Gložan

P 1114

600

100

39

3

10

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

1

2

Bač

P 0725

600

100

58

11

2

0

0

1

23

0

1

0

0

0

0

3

1

Kać

P T56

700

100

54

10

9

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

1

0

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis I Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, I+C, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

Fusarium spp na klipu kukuruza

Comments

There are no comments yet for this post.