Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Virusi u usevima paprike
Virusi u usevima paprike

Obilaskom useva paprike na terenu RC Novi Sad registrovano je prisustvo simptoma virusa mozaika krastavca (CMV) i virusa mozaika lucerke (AMV). Prisustvo ovih virusa dokazano je i u laboratoriji prognozno-izveštajne službe.

Oba virusa prenose se mehanički odnosno sokom zaraženih biljaka i vašima, te je pored zdravog sadnog materijala suzbijanje vaši jedna od najvažnijih mera za sprečavanje prenošenja ovih bolesti. Pored paprike domaćini ovih virusa su i veliki broj gajenih biljaka kao i razne korovske vrste. Virus mozaika lucerke (AMV), za razliku od virusa mozaika krastavca (CMV) prenosi se i semenom paprike.

Napadnute biljke zaostaju u porastu, a na listovima se javljaju hlorotične promene. Kao posledica zaraze obrazuje se manji broj plodova koji su deformisani.

Prisustvo ovih virusa uticaće nepovoljno na kvalitet i visinu prinosa paprike u ovoj proizvodnoj sezoni.

Comments

There are no comments yet for this post.