Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Rđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali)
Rđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali)

Na teritoriji RC Novi Sad registrovano je prisustvo rđaste grinje jabuke (Aculus schlechtendali). Ova štetočina ima više generacija godišnje. U povoljnim uslovima kada je suvo i toplo vreme i kada su visoke dnevne temperature može doći do njenog prenamnoženja. Rđasta grinja jabuke hrani se na listovima sisajući sokove. Napadnuto lišće dobija bronzanu boju i uvija se prema licu. Prilikom jačeg napada dolazi do sušenja i prevremenog opadanja lišća. Takođe, dolazi i do ometanja procesa fotosinteze i pojačane transpiracije pa dolazi do iznurivanja biljaka, smanjenja prinosa i kvaliteta plodova.

Direktne štete od ishrane na plodovima ogledaju se u vidu pojave mrežavosti naročito na crvenim sortama.

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju i povećanju brojnosti ove štetočine. Preporučuje se pregled zasada jabuka na prisustvo rđaste grinje jabuke. Ukoliko se registruje njeno prisustvo sprovesti mere zaštite nekim od insekticida:

Abastate EW, Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15%

Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,1%

Omite 570 EW (popargit) 0,15%

 

Prilikom tretiranja koristiti veču količinu vode uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja. Za efikasno suzbijanje rđaste grinje jabuke preporučuju se dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

Comments

There are no comments yet for this post.