Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusni moljac
Kupusni moljac

Vizuelnim pregledom useva ranog kupusa, na lokalitetu Futog, registruju se položena jaja kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 0,1. U toku je let leptira treće generacije ove štetočine, koji se u velikim brojnostima hvataju na feromonskim klopkama.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
Imago kupusnog moljca
Jaje kupusnog moljca

Comments

There are no comments yet for this post.