Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Stanje u usevu luka
Stanje u usevu luka

Na Teritoriji RC Novi Sad lukovi iz prolećne setve nalaze se u fazi od 4 do 7 listova.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci). Na lokalitetu Gospođinci broj larvi po listu iznosi 0,05, a na lokalitetu Despotovo 0,3.  Za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Pregledom listova nije registrovano prisustvo simptoma  plamenjače luka (Peronospora destruktor). S obzirom da je plamenjača luka registrovana na ozimim lukovima koji su još uvek nalaze na parcelama postoji mogućnost širenja ovog patogena i na lukove iz prolećne setve. Takođe, registrovani su i povoljni uslovi za ostvarenje infekcije. Preporučuje se primena preventivnih preparata u cilju zaštite mladih lukova nekim od sledećih fungicida:

Antracol WP 70 (propineb) 2 – 2,5 kg/ha

Dakoflo (hlorotalonil) 2 – 2,5 l/ha

Comments

There are no comments yet for this post.