Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava cikade Scaphoideus titanus
Pojava cikade Scaphoideus titanus

Na severnim obroncima Fruške gore zasadi vinove loze se nalaze u fazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 0,06. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - zlatasto žutilo vinove loze. S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stadijumi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.