Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Obična kruškina buva - kritična situacija
Obična kruškina buva - kritična situacija

Na lokalitetu Neštin kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Obilaskom više krušika registrovan je izuzetno jak napad obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u svim zasadima. U odnosu na prošlu godinu prisustvo ove štetočine je višestruko veće i trenutna situacija je veoma kritična. Na mladarima sa vršnim porastom registruje se i do nekoliko stotina jaja i larvi, a prisutna je i medna rosa.

Usled blage zime nije došlo do prirodne redukcije prezimljavajuće generacije, te smo u vegetaciju ušli sa velikim potencijalom ove štetočine. Velika količina padavina ovog proleća, prouzrokovala je veliku bujnost krušaka i učinila ih veoma privlačnim za naseljavanje i razvoj obične kruškine buve, a takođe je i primena insekticida u takvim uslovima bila otežana.

Sve ovo uticalo je na pojavu izuzetno velike brojnosti obične kruškine buve koju trenutno registrujemo u krušicima. U ovakvim uslovima nije dovoljna samo primena insekticida. Trenutno se preporučuje uklanjanje vršnog porasta gde je dominantno prisustvo ove štetočine kako bi se izvršilo drastično smanjenje njene populacije. Naročitu pažnju treba obratiti na mladare oko plodova.

Nakon uklanjanja mladara sa vršnim porastom preporučuje se i primena insekticida Apache 50 WG (klotianidin) 350 g/ha uz obavezan dodatak okvašivača.

Ovo je sada najkritičniji period u zaštiti kruške od obične kruškine buve. Nikako ne bi trebalo dozvoliti razvoj larvi, produkciju medne rose i naseljavanje gljive čađavice. 
 

Comments

There are no comments yet for this post.