Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zaštita krompira
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Futog, usevi krompira se nalaze u fazi devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 19).

Faza krompira

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine, sa indeksom napada 1,5.

Larve krompirove zlatice

Imaga i larve su štetni stadijumi ove štetočine koji se ishranjuju svim vegetativnim delovima krompira. Pri jačem napadu mogu u potpunosti uništiti biljke krompira i dovesti do velikih gubitaka u prinosu.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva krompira i ukoliko se registruje prisustvo larvi  neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:

·         Actara 25 WG (tiametoksam) 60-70 g/ha

·         Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha

·         Tonus (acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha

·         Nurelle D (hlorpirifos + cipermetrin) 0,5-0,9 l/ha

Takođe, na ovom punktu se prati i let krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na klopkama koje su postavljene od 14.4. za zada nisu ulovljena imaga ove štetočine. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja krompirovog moljca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu krompira.

Comments

There are no comments yet for this post.