Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na lokalitetu Futog usevi krompira nalaze se u fazi ravijeno 5 do 6 troliski (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom lišča krompira registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indeksu napada 0,2 i jaja u indeksu napad 0,41.

Imago krompirove zlatice
 
 

Jaja krompirove zlatice

Krompirova zlatica prezimljava kao odrasli insekt u zemljištu na površinama gde je gajen krompir. Imago izlazi u proleće i odmah počinje da se hrani lišćem krompira. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na naličije listova u gomilicama od 25 do 80 komada. Jaja su narandžaste boje i lako se uočavaju na zelenim listovima. Najveće štete prave larve koje se takođe hrane lišćem. Usled ishrane imaga i larvi može doći do uništavanja celokupne lisne mase. S obzirom da su hemijske mere zaštite usmerene na suzbijanje larvi insekticidni tretman još uvek nije potreban. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu krompira.

Comments

There are no comments yet for this post.