Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Jaja I generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)
Jaja I generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

Regionalni centar Novi Sad breskvinog smotavca (Cydia molesta) prati na lokalitetima Čerević i Neštin. Na ovim punktovima breskve i nektarine nalaze se u fenofazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (72 BBCH).

Vizuelnim pregledima bresaka i nektarina na lokalitetu Čerević registrovana su jaja ove štetočine u indesku napada od 0,5.

Jaje breskvinog smotavca
 
 

Breskvin smotavac prezimi kao odrasla gusenica u kori na stablu ili oko njega. Nakon kopulacije ženke polažu jaja pojedinačno na naličije listova ili pri vrhu lastara. Embrionalni razvoj u zavisnosti od temperature traje 7 do 10 dana. Larve prve generacije ubušuju se pri vrhu u mlade lastare i buše hodnike kroz sredinu, a na ulazni otvor izbacuju crvotočinu. Jedna larva može da ošteti više lastara koji se nakon napada suše.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.