Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Trips u luku
Trips u luku

Na lokalitetu Despotovo usevi ozimog luka nalaze se u fazi 5 do 6 listova (BBCH 15-16).

Pregledom biljaka registruje se prisustvo larvi i imaga tripsa (Thrips sp). Indeks napada larvi iznosi 2,83, a imaga 1,41. Za sada, beležimo prisustvo od 0,26 larvi po listu luka. S obzirom da je prag štetnosti 1 do 2 larve po listu insekticidni tretman se ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u luku.

Comments

There are no comments yet for this post.