Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusna muva (Delia radicum)
Kupusna muva (Delia radicum)

Kupusna muva (Delia radicum)  najveće štete pravi u proizvodnji ranih kupusnjača. Ima 2 do 3 generacije godišnje i prezimljava kao lutka u zemljištu. Imago se pojavljuje kada temperatura zemljišta dostigne oko 12 °C.  Ženke polažu jaja na zemlju i na korenov vrat biljaka. Kada se ispile larve one se ubušuju u koren i na taj način sprečavaju protok materija i dolazi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Na lokalitetu Futog, usevi ranog kupusa  nalaze se u fazi 3 lista (rasađen 21.3). Vizuelnim pregledom registrovano je polaganje jaja kupusne muve (Delia radicum) na 40% biljaka. Za sada nije primećeno prisustvo larvi. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 

Comments

There are no comments yet for this post.