Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusnjače
Kupusnjače
 
Pregledom biljaka karfiola kod kojih je došlo do uvrtanja listova i zaostajanja u porastu (lokalitet Sirig), konstatovana su oštećenja od  Ceuthorrynchus sp. Na lisnim drškama nalaze se oštećenja koja su napravile larve ove štetočine.
 
 
Međutim, na tim oštećenjima nalazio se veliki broj imaga Glischrochilus quadrisignatus.
 
To je insekt koji se javlja na oštećenim biljkama i na biljnom tkivu koje je u raspadanju i gde je došlo do fermentacije.
Protiv ovog insekta se ne preduzimaju hemijske mere zaštite, jer je on samo sekundarna štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.