Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi  drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 97,5%, a kod sorte Ajdared 99%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 62%, dok kod sorte Ajdared iznosi 72%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od  veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 81,5%, a kod sorte Ajdared 79%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 30%, dok kod sorte Ajdared iznosi 34%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u različitim fenofazama, od  kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do plodovi dostigli dimenzije do 10mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 70,5%, a kod sorte Ajdared 69%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 16%, dok kod sorte Ajdared iznosi 12%.

 

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno (65 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 49,5%, a kod sorte Ajdared 50%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 4%.

 

Slika 1: Pseudotecija V. inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi od zeleni pupoljci: pojedinačni cvetovi se odvajaju (BBCH 56) do faze crveni pupoljci: cvetne krunice izdužene (BBCH 57).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 11 nema formiranih askospora, u 26 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 4 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 2 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 30%

Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 19 nisu uočene zrele askospore, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 6 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 2 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 28,5%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci (BBCH 55), do faze zeleni pupoljci: pojedinačni cvetovi se odvajaju (BBCH 56).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 26 nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 6 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 6 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 1 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 22,5%

Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 21 nisu uočene zrele askospore, u 14 je do 25% formiranih askospora, u 9 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 5 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 1 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 25,5%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09), do faze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 35 nema formiranih askospora, u 9 je do 25% formiranih askospora, u 4 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 2 je od 51% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 11,5%

Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecije u 30 nisu uočene zrele askospore, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 1 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 1 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 16,5%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03), do faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 42 nema formiranih askospora, u 6 je do 25% formiranih askospora, a u 2 je od 26% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 5%

Kod sorte Ajdared od pregledane 53 pseudotecije u 38 nisu uočene zrele askospore, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 3 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 2 je od 51% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 10,37%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecije u 54 nema formiranih askospora, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 0,89%

Kod sorte Ajdared od pregledane 51 pseudotecije u 35 nisu uočene zrele askospore, u 14 je do 25% formiranih askospora, a u 2 je 26% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 8,82%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 2

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 53 pregledane pseudotecije u 52 nema formiranih askospora, a u 1 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 0,47%. Kod sorte Ajdared od pregledanih 55 pseudotecija u 50 nisu uočene zrele askospore, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 2,27%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next