Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze vidljivo četvrto sekundarno stablo (BBCH 21-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Phyrenophora teres) na 2 - 8% biljaka.

 

simptom mrežaste pegavosti

 

Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

 

Na lokalitetu Dragčići, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa pomenutih glodara. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo iznad praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Mamci se postavljaju u rupe koje nakon toga treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.