Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od početak rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, BBCH 30-31.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 5-8% biljaka, sočivaste pegavosti ječma (Rhyncosporium secalis) na 3-7% biljaka.

 

 

simptom R.secalis                   

 

Za sada se hemijski tretman ne preporučuje s obzirom da su simptomi prisutni na manje od 10% biljaka. Kišni period koji nas očekuje u narednim danima kao i očekivani porast temperature vazduha uticaće na širenje simptoma bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo jaja žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećenja na listu usled njene dopunske ishrane.

 

jaja L.melanopus

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće vreme za hemijski tretman.

 

 

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se u zavisnosti od roka setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze drugo sekundarno stablo vidljivo do faze peto sekundarno stablo vidljivo, (BBCH 22-25).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 3-7% biljaka.

 

velika slika

 

Na oba lokaliteta u usevima ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Drakčići, registrovane su aktivne rupe od glodara.

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa od glodara. Ako se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Rupe nakon postavljanja rodenticida treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

 

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze vidljivo četvrto sekundarno stablo (BBCH 21-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Phyrenophora teres) na 2 - 8% biljaka.

 

simptom mrežaste pegavosti

 

Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

 

Na lokalitetu Dragčići, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa pomenutih glodara. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo iznad praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Mamci se postavljaju u rupe koje nakon toga treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.