Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozimog ječma
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od  kraja  bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledima useva, na pojedinim parcelama koje su ušle u osetljivu fazu razvoja, fazu vlatanja, utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na nivou epidemijskog praga štetnosti (videti preporuku od 23.3.2021.).

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe (Puccinia spp.) registrovani su na manjem procentu biljaka.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma 

%biljka sa simptomima rđe

Stara Moravica

BBCH 30

25

25

6

1

Bačka Topola

BBCH 31

28

14

6

0

Zobnatica

BBCH 29

58

78

4

1

Lovćenac

BBCH 30

30

10

2

0

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.