Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Venturia inaequalis prourokovač čađave krastavosti jabuke
Venturia inaequalis prourokovač čađave krastavosti jabuke

Područni centar PIS Zrenjanin prati biologiju Venturia inaequalis prouzrokovač čađave krastavosti jabuke(saprofitsku i parazitsku fazu patogena),fenološke faze jabuke (zavisno od sortimenta),meteorološke uslove za infekciju i proveru navedenih parametara preko ogleda u proizvodnim uslovima na punktu Mihajlovo.

Biologija patogena-saprofitska faza:

 

Dozrelost pseudotecija

Na osnovu laboratorijskog pregleda opalog lišća 04.04. jabuke sorte zlatni delišes i ajdared na lokalitetu Mihajlovo konstantovana je sledeća dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis prozrokovača čađave krastavosti jabuke:

Biologija patogena-saprofitska faza:

 

Dozrelost pseudotecija

Na osnovu laboratorijskog pregleda opalog lišća 04.04. jabuke sorte zlatni delišes i ajdared na lokalitetu Mihajlovo konstantovana je sledeća dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis prozrokovača čađave krastavosti jabuke:

- Kod sorte zlatni delišes dozrelost pseudotecija je 69,1 %

 -Kod sorte ajdared dozrelost pseudotecija je 66,03%

Fenološke faze jabuke zavisno od sortimenta

- Fenološke faze zlatnog delišesa:

- 80% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 20% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

 

 

- Fenološke faze ajdareda

- 10% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 80% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

- 10% lisnih pupoljaka je 10 mm iznad ljušture pupoljka

Tabelarni prikaz dozrevanja pseudotecija Zlatnog deliša u korelaciji sa fenološkim fazama

Datum

Dozrelost pseudotecija

Fenološka faza zlatnog delišesa

20.02.

1,5%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

28.02.

4%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

08.03.

24,5%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

14.03.

53,1%

Početak bubrenja do kraja bubrenja pupoljaka

21.03.

62,3%

Kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljaka

28.03.

65,27%

Početak pucanja pupoljaka do zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka

04.04.

69,1%

- 80% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 20% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

- Tabelarni prikaz dozrevanja pseudotecija Ajdared deliša u korelaciji sa fenološkim fazama

 

Datum

Dozrelost pseudotecija

Fenološka faza ajdareda

20.02.

0

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

28.02.

1,5%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

08.03.

16,8%

Početak bubrenja pupoljaka

14.03.

42,4%

Kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljaka

20-21.03.

58,03%

Početak pucanja pupoljaka

28.03.

62,9%

Zeleni listići od 5 do 10 mm iznad ljušture pupoljka

04.04.

66,03%

- 10% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 80% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

- 10% lisnih pupoljaka je 10 mm iznad ljušture pupoljka

Meteorološki uslovi za infekciju

Praćenje meteoroloških uslova za infekciju Venturia inaequalis PC Zrenjanin posmatra u korelaciji sa fenološkim fazama. Do 06.04.2013 postojala su dva perioda kad su se ostvarili uslovi za infekciju.(ranije uslove nismo prikazali jer nije postojala lisna masa koja je podložna infekciji askosporama)

1.      period od 02.04.u 9h do 03.04.u 5h imali uslove za laku infekciju uz ukupnu dužinu vlaženja lista od 17,08 časova,sa prosečnim srednjim dnevnim temperaturama od 8,220C i padavinama za ovaj period od 9,6 mm/m2   

2.      periodu od 05.04.u 11h do 06.04 u 9h postojali su uslovi za laku infekciju u trajanju od 16,75 časova,pri srednjoj dnevnoj emperaturi od 9,190C i padavinama od 5,4 mm/m2.Proizvođači koji su obavili tretman shodno preporuci od 04.04.ne treba da ga ponavljaju,ukoliko fungicidne mere nisu sprovedene preporuka je da se obave:

 

Preporuka proizvođačima jabuke :

Ako do sada nisu uspeli da obave preventivni fungicidni tretman (preporuke 29.03.;04.04,;) potrebno je obaviti ga što pre:

Chorus 75 WG 0,03%+Mankogal 80% 0,25%+Karatane EC 0,04%

 

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.