Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Pojava bolesti i štetočina na samoniklim strnim žitima
Pojava bolesti i štetočina na samoniklim strnim žitima

Na teritoriji RC Zrenjanin obilaskom terena, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora tritici) na spontantoj korovskoj flori iz familije Poaceae i samoniklom ječmu.

     

simptom mrežaste pegavosti lista

Simptomi se uočavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije uvećavaju i izdužuju, menjajući boju od bledožute do mrke. Oko pega se javlja hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije u vidu mreže.

Takođe, na samoniklim strnim žitima registrovano je i prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) koje mogu predstavljati ozbiljnu pretnju gajenim usevima, jer pored direktnih šteta izazvanih ishranom, ovi insekti mogu biti i prenosioci fitopatogenih virusa. 

 

   lisne vaši

Ove biljke  služe kao ,,zeleni most“ za prenošenje simptoma bolesti na gajene useve. S obzirom da setva ozimih strnih žita tek predstoji, proizvođačima se preporučuje da nakon nicanja useva posebnu pažnju obrate na gajene biljke i prisustvo štetnih organizama na njima, posebno vaši i cikada koje mogu inficirati mlade biljke virusima.

samonikli usev

Comments

There are no comments yet for this post.