Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi sazrevanja.

Trenutno stanje useva na parceli zavisi od količine padavina po lokalitetu, od datuma setve, izbora hibrida po FAO grupama zrenja i primenjene agrotehnike.

U Srednjem Banatu nakon setve kukuruza od aprila do kraja jula meseca ukupno je palo (u zavisnosti od lokaliteta, na osnovu merenja automatskih meteoroloških stanica) od 60 do 125 mm/m2 kiše, što je za potrebe pomenute biljne vrste izuzetno malo. Nepovoljni meteorološki uslovi, ekstremno visoke temperature vazduha i nedostatak padavina, koji su vladali tokom perioda formiranja klipa, oplodnje i nalivanja zrna doprineli su lošoj oplodnji biljaka, pa tako na pregledanim parcelama pored zdravih klipova registruju se i biljke sa malim klipovima, klipovima sa  malim brojem zrna, kao i sterilne biljke bez formiranih klipova.

       

   izgled klipova                izgled parcele

Vizuelnim pregledom biljaka u zavisnosti od hibrida i FAO grupe zrenja na klipovima se registruje prisustvo oštećenja od larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  od 10 do 12%, kao i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz sledećih rodova: Fusarium,  Cladosporium i Aspergilus i to:

  • Insekt + Fusarium spp. od 16% do 26% klipova,
  • Insekt + Fusarium spp.+  Cladosporium spp. od 2% do 4% klipova,
  • Insekt + Aspergillus flavus od 8% do 16% klipova,
  • Insekt + Cladosporium spp. od 4% do 12% klipova,
  • Insekt + Aspergillus niger na do 2% klipova.

       

  Aspergillus spp.           kombinovano oštećenje klipa

Obilne padavine (60 do 160 mm/m2 u zavisnosti od lokaliteta) koje su zahvatile naš region u periodu od 19.08. do 24.08. mogu doprineti daljem širenju patogena na klipovima.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje kukuruza na svom terenu.

Comments

There are no comments yet for this post.