Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Zdravsteveno stanje ozimih strnih žita
Zdravsteveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji monitoringа RC Zrenjanin, obilaskom i pregledom parcela pod pšenicom uočeno je da se usevi nalaze u fazi intenzivnog bokorenja, razvijeno od 1 do 6 sekundarnih stabala  (BBCH 21-26).

Prilikom vizuelnog pregleda registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima  pepelnice  žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccina spp.)  i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).  Rezultati pregleda useva pšenice su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe ( Puccina spp.)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti (Septoria tritici)

Lukićevo

BBCH 26

12

35

8

Zlatica

BBCH 23

8

28

7

Mihajlovo 1

BBCH 24

16

19

6

Mihajlovo 2

BBCH 22

4

12

5

 

  

siva pegavost lista      rđa na listu

Usevi ozimih ječmova se nalaze u različitim fazama bokorenja, razvijeno od 3 do 7 sekundarnih stabala (BBCH 23 -27).

Vizuelnim pregledom  takođe je uočeno povećanje broja biljaka sa simptomima biljnih bolesti i to rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Lukićevo

BBCH 27

8

38

42

Mihajlovo

BBCH 23

6

36

33

 

Padavine koje su u toku i temperature koje su iznad prosečnih vrednosti, uticaće povoljno na dalje širenje infekcije. Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

  

mrežasta pegavost lista     pepelnica na listu

Tokom obilaska terena na pojedinim parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo velikog broja aktivnih rupa od glodara: poljski miš (Apodemus silvaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis) u indeksu napada od 4,16 do 9,37.  

Preporuka proizvođačima je da čim vremenske prilike to dozvole obiđu i pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru obavezno primene neki od rodenticida- gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

aktivne rupe od glodara

Comments

There are no comments yet for this post.