Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Pojava bolesti i štetočina na spontanoj flori i samonikloj pšenici
Pojava bolesti i štetočina na spontanoj flori i samonikloj pšenici

Na teritoriji RC Zrenjanin registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača lisne rđe (Puccinia spp.) na spontanoj korovskoj flori iz familije Poaceae i samonikloj pšenici.

Prouzrokovač lisne rđe prezimljava u formi uredospora u plodonosnim telima – uredosorusima na ostacima biljaka, samonikloj pšenici i različitim vrstama trava. Na ovaj način, u slučaju povoljnih uslova za razvoj, spore nošene vetrom sa strništa i spontano rastućih trava mogu ostvariti infekciju ozime pšenice.

       

  Simptom rđe                 Uredosorus  

Takođe, na samoniklim žitima registrovano je i prisustvo larvi švedske mušice (Oscinela frit) u stabljici, i prisustvo larvi crne žitne muve (Phorbia genitalis).

Švedska mušica (Oscinela frit) prezimljava u stadijumu odrasle larve u stabljikama ozimih žita. Ima tri do četiri generacije godišnje. Tokom godine možemo ih uočiti na samoniklim žitima, kao i na korovskim travama. Ispilele larve oštećuju centralni list biljaka, delove cveta i mlada zrna, a ako je populacija značajna mogu da unište i do 80% zrna ječma ili ovsa. Značajne mere suzbijanja daje uništavanje (zaoravanje) samoniklih biljaka, kao i travnih korova tokom leta.

Crna žitna muva (Phorbia genitalis) ima dve generacije godišnje. Najveće štete pravi jesenja generacija koja polaže jaja u lisne rukavce mladih biljaka pšenice. Ispiljene larve ubušuju se u stabljiku i svojom ishranom uništavaju mlado lišće koje se suši. Usled jačeg napada dolazi do sušenja celih biljaka i proređivanja useva.

       

 Larva švedske mušice     Larva crne žitne muve

Comments

There are no comments yet for this post.