Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi merkantilnog kukuruza ranijih grupa su u fazi potpune zrelosti i berba je u toku.
Pre berbe je izvršen vizuelni pregled klipova kukuruza na lokalitetima Vržogrnac, Veliki Izvor, Jelašnica, Mala Jasikova i Osnić. Pregledano je 10 pacela i na svakoj parceli po 100 klipova.

Tom prilikom uočena su oštećenja na klipu:

  • od štetnih insekata: kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i kukuruzna sovica(Helicoverpa armigera).

  • prisustvo simptoma infekcije fitopatogenim gljivama Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp.

Rezultati vizuelnog pregleda klipova kukuruza ranih grupa zrenja pred berbu su sledeći:

  • klipovi bez vidljivih oštećenja od 63-78 %

  • klipovi sa oštećenjima samo od insekata 8-37 %

  • klipovi sa simptomima Fusarium spp 2-19 %

  • klipovi sa simptomima Aspergillus spp 1-10 %

  •  klipovi sa simptomima Penicillium spp 0-7 %

  • klipovi sa simptomima Cladosporium spp 0-3 %

Oštećenja klipova od insekata

 
 

 

Uslovi za razvoj kukuruza u proizvodnoj 2022 godini su bili nepovoljni. U vreme cvetanja i nalivanja zrna nije bilo dovoljno padavina i vladale su ekstremno visoke temperature pa je na parcelama gde nije bilo moguće navodnjavanje klip ostao neoplođen –sterilan ili sa manjim brojem zrna. Značajno prisustvo štetnih insekata i njihovih oštećenja je doprinelo otvaranju puta za naseljavanje fitopatogenih gljiva.

Comments

There are no comments yet for this post.