Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Prisustvo pamukove sovice u usevu paradajza

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi paradajza u zatvorenom prostoru se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 77-81).

 

Vizuelnim pregledom useva paradajza na listu su uočena položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja napada veliki broj ratarskih i povrtarskih useva. Kao migratorna vrsta i dobar letač u naše područje dolazi tokom letnjih meseci. Jaja polaže na list, cvet, peteljke, plod i to pojedinačno ili u grupama.

Štete nanose larve na svim nadzemnim delovima biljke pri čemu se prvi larveni uzrasti ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove. Usled ishrane larvi u plodovima oni bivaju podložni truleži i gube tržišnu vrednost.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu useve paradajza i ukoliko uoče položena jaja ove štetočine sprovedu mere zaštite kao po preporuci.

Siva plesnivost lista paradajza
Na teritoriji delovanja RC Zaječar paradajz u plastenicima se nalazi u različitim fazama razvoja, od cvetanja do formiranja plodova (BBCH 65-74).

Vizuelnim pregledom paradajza u zaštićenom prostoru, u pojedinim plastenicima je uočeno prisustvo simptoma sive plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva).

Ovaj patogen isključivo napada paradajz i to onaj koji se gaji u zaštićenom prostoru. Prvi simptomi bolesti se javljaju na starijem lišću. Na licu lista se javljaju svetlozelene pege, a na naličiju lista u okviru pega se obrazuje gusta sivo mrka prevlaka nastala sporulacijom gljive. Zaraženo tkivo u okviru lista nekrotira i list se uvija i suši. U povoljnim uslovima za razvoj ovog patogena, štete mogu biti velike.

U mere kontrole ovog oboljenja spadaju:

-plodored

-uklanjanje zaraženih biljnih ostataka

-provetravanje objekata

-izbegavanje guste sadnje

-hemijske mere se vrše u zavisnosti od prisustva simptoma i uslova koji vladaju u plastenicima (pogledati preporuku za zaštitu paradajza).

Pojava glodara i tresetne mušice u rasadu
Na terenu RC Zaječar u plastenicima u kojima se proizvodi rasad povrća (paradajz, paprika, krastavac) uočena su oštećenja od glodara - poljskog miša (Apodemus sylvaticus) na mladim biljkama.
Glodari kojih ima u velikom broju na poljoprivrednim površinama ulaze u zaštićene prostore u kojima se proizvodi rasad i hrane se semenkama posejanog povrća ili ishranom oštećuju mlade biljke. Čim uoče ovakva oštećenja proizvođačima se preporučuje postavljanje mišolovki ili lepljivih mamaka ili postavljanje gotovih rodenticidnih mamaka registrovanih za ovu namenu.

Takođe, u plasteničkoj proizvodnji je veoma česta pojava tresetne mušice ili šampinjonska mušica(Bradysia spp.). Larve ove mušice napadaju koren mladih biljaka. Odrasle jedinke su sitni insekti koji polažu jaja u pvršinskom sloju supstrata. Iz jaja se pile larve koje se hrane korenom mladih biljaka i takve biljke propadaju. Larve tresetne mušice su providne i može ih biti više na jednoj biljci.

Radi smanjenja napada ove štetočine proizvođačima prepručujemo poštovanje sledećih mera:

-koristiti sterilisani supstrat i ne mešati ga sa običnom zemljom,

-održavati optimalnu temperaturu vazduha i vlažnost supstrata, naročito treba voditi računa da površinski sloj supstrata u saksijama bude suvlji pa će se tako usled nedostatka vlage smanjiti broj jaja i larvi,

-iz platenika izneti napadnute biljke i uništi ih.

Od hemijskih mera kontrole, za suzbijanje tresetne mušice preporučuje se zalivanje biljaka insekticidima na bazi hlorpirifosa (Pyrinex 48 EC, 60-80 ml na 100 metara kvadratnih, izuzev u mladom luku, krompiru i drugom korenastom i lisnatom povrću).