Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Bakteriozna plamenjača leske

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi leske se nalaze u različitim fazama razvoja plodova (BBCH 75-77).

 

Vizuelnim pregledom zasada leske na letorastima i plodovima su uočeni simptomi koji upućuju na prisustvo bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina).

Štete nastaju usled redukcije lisne mase i uvenuća rodnih grana i grančica, što se sve odražava na prinos i kvalitet plodova. Bolest je naročito štetna u rasadnicima i mladim zasadima, gde često dolazi do izumiranja mladih biljaka, naročito ako je njihova vitalnost dodatno oslabljena nedovoljnom ishranom ili dugim faktorima.

Simptomi se mogu uočiti na svim nadzemnim delovima biljke: lišću, letorastima, stablu, pupoljcima i plodovima. Prvi simptomi se javljaju u proleće na pupoljcima koji dobiju mrku boju i često se ne otvaraju. Na listu se javljaju sitne uglaste pege, ograničene nervima. U povoljnim uslovima pege se šire i spajaju u veće, nekrotične, zone nepravilnog oblika. Letorasti se suše, a na plodovima se uočavaju pegavost i nekroza. Na stablu i granama leske dolazi do pucanja kore i formiranja rak rana u okviru kojih se može pojaviti bakterijski eksudat u vidu žućkaste prevlake.

Osnovni izvor inokuluma predstavljaju zaraženi pupoljci i rak rane na granama i stablu u kojima patogen prezimljava. Bakterija se održava i na opalom lišću, na površini zemljišta. Infekcija biljaka se ostvaruje najčešće u jesen, u vreme opadanja lišća, ali i u prvom delu vegetacije u proleće, kada dolazi do infekcije listova, grana, letorasta i plodova.

Uslovi koji favorizuju razvoj ovog oboljenja su kišovito vreme i temperature oko 20 °C (uslovi koji su vladali tokom proleća ove proizvodne godine).

Mere suzbijanja:

-korišćenje zdravog sadnog materjala pri formiranju zasada

-dezinfekcija alata pri rezidbi i uklanjanju zaraženih delova biljke

-uklanjanje zaraženih delova biljke ili cele biljke iz zasada i nihovo uništavanje

-upotreba preparata na bazi bakra u rano proleće i tokom jeseni kad opadne 70% lisne mase.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u zasadima leske.

Štetočine u zasadima leske
Na teritoriji RC Zaječar leska se nalazi u fazi razvoja lista (BBCH19).

Vizuelnim pregledom zasada ustanovljeno je prisustvo leskine vaši (Myzocllis copyli). Ova štetočina se redovno javlja u zasadima leske i pored sisanja sokova, kao posledica lučenja medne rose, može se javiti gljiva čađavica. Njeno prisustvo utvrđeno je na naličju listova. Mere u cilju suzbijanja ove štetočine možete videti u preporuci od 14.5. (vivi preporuku).

Takođe, vizuelnim pregledom zasada uočeno je i prisustvo lešnikovog rilaša (Curculio nucum). Ova štetočina može da nanese velike štete na lešniku. Prezimljava u stadijumu larve u zemlji. Javlja se u proleće i u početku se hrani na lišću, a posle kopulacije jaja polaže u mlade plodove gde se ispiljene larve hrane jezgrom ploda. Pored hemijskih mera brojnost se može smanjiti i redovnom obradom zemlje tokom jeseni i zime.

Vizuelim pregledom zasada uočeno je prisustvo imaga srebrnastog listojeda (Phyllobius argentatus) i gusenice gubara (Lymantria dispar) u niskim brojnostima.  Ove štetočine nanose štete hraneći se lisnom masom biljke.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem štetočina u zasadima leske.