Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze nalaze se u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).

Na žutim lepljivim pločama postavljenim na lokalitetima Šljivarski put i Grljan uočeno je prisustvo odraslih jedinki cikade Schapoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) koja na vinovoj lozi prouzrokuje oboljenje zlatno žutilo vinove loze.

Cikadu Schapoideus titanus koja je monofag, nalazimo isključivo na vinovoj lozi. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao jaje u kori dvogodišnjih lastara. U proleće počinje sa piljenjem larvi i traje od početka maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma, a samo larve (L3,L4,L5) i odrasle jedinke mogu preneti oboljenje sa bolesnih na zdrave biljke hraneći se sokovima obolelih biljaka. Razvoj larvi i njihovo presvlačenje odvija se na poleđini lista. Imago se javlja tokom jula i može se naći do septembra u vinogradima.

Na proleće naredne godine uočavaju se prvi simptomi infekcije. Pupoljci kasnije kreću ili uopšte ne kreću, lastari se sporije razvijaju, internodije su skraćene, a na vrhovima lastara javlja se nekroza. Lišće je krto, uvija se na dole, kod belih sorti listovi dobijaju svetlo žutu boju, a kod crnih sorti listovi su tamno crveni do ljubičasti. Kod jačeg napada cvasti se suše, bobice smežuravaju, a grozdovi mogu biti rehuljavi.

Pored hemijskih mera koje podrazumevaju upotrebu registrovanih insekticida u suzbijanju vektora, mere kontrole zlatastog žutila podrazumevaju i sprovođenje sledećih mera:

  • korišćenje sertifikovanog sadnog materjala;

  • uništavanje korova u zasadu;

  • uklanjanje divlje loze u okolini zasada;

  • stalni sanitarni pregledi zasada

  • uklanjanje zaraženih čokota i krčenje napuštenih zasada i spaljivanje zaraženih čokota.

Comments

There are no comments yet for this post.